-
-
-

Aktualność "Przedstawiciele KIDP w Komitecie Podatkowym Pracodawców RP"

W ramach realizacji porozumienia zawartego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych i Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej 8 lipca br. w Warszawie, do Komitetu Podatkowego Prawcodawców RP dołączyli członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych z prof. dr. hab. Jadwigą Glumińską-Pawlic na czele. Komitet Podatkowy stanowi zespół doradczy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jego głównym celem jest poddawanie pod publiczną debatę założeń projektowanych regulacji prawno-podatkowych oraz wskazywanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, które mogłyby przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego. Debacie towarzyszy ocena merytoryczna oraz argumenty wskazujące na ratio legis proponowanych aktów prawa. Poprzez podjęcie konsultacji społecznych władza publiczna jest zobowiązana do analizy wyników ukształtowanych w ramach dialogu społecznego, a także do ujawnienia wniosków wynikających z tej debaty. Ponadto, mając na celu dbałość o stabilność rozwiązań prawnych i respektowanie zasady pewności prawa podatkowego, Komitet Podatkowy podejmuje działania prewencyjne polegające na przedstawianiu konstruktywnych rozwiązań, jak również wskazywaniu właściwego kierunku zmian w prawie podatkowym.
W myśl podpisanego w lipcu br. porozumienia jednym ze wspólnych działań podejmowanych wspólnie przez KIDP i Pracodawców RP ma być wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego - podniesienie świadomości przedsiebiorców o korzyściach współpracy z doradcami podatkowymi.

DATA PUBLIKACJI: 2016-02-22 » Pozostałe aktualności

Galeria aktualności